Zbiory online

Chrystus na uczcie u Szymona Faryzeusza

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:przed 1754
Autor:Georg Gottfried Winckler (czynny XVIII w.), według Jean-Baptista Jouvenet (1644-1717),wydawca Johann Daniel Hertz (1693-1754)
Miejsce powstania lub znalezienia:Augsburg
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:50,3 x 71cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2637

Pierwowzór - obraz Jeana- Baptisty Jouventa z 1706 r.,olej,płótno, 393 x 663 cm, obecnie w: Musee des beaux-arts de Lyon.

Scena oparta na Ewangeli św. Lukasza 7:36-50.