Zbiory online

Kazanie po Zesłaniu Ducha Świętego

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:ok.poł. XvIII w.
Autor:Georg Gottfried Winckler (czynny XVIII w.), według Johann Spillenberger (1628-1679),wydawca Johann Daniel Hertz (1693-1754)
Miejsce powstania lub znalezienia:Augsburg
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:60,5 x 48 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/2633

Pierwowzór-obraz  Johanna Spillenbergera (1626-1679) z ok. 1674 r., olej, płótno, 272 x 202 cm, obecnie w  kościele ewangelickim Świętego Krzyża                       w Augsburgu, źródło: Wikimedia Commons (dostęp 31.01.2017). Wydarzenie Zeslania Ducha Świętego przedstawione w Nowym Testamencie,Dzieje Apostolskie 2:1-11.