Zbiory online

Ilustracja do "Boskiej Komedii " Dantego, Piekło, Pieśń IV, stan 1

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:12.10.1938
Autor:Stefan Mrożewski (1894-1975)
Miejsce powstania lub znalezienia:Perugia
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Material:Papier
Wymiary:32,1x25,1 cm, 41,7x 29 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/3987

 Grupa pięciu mężczyzn i kobiet stojących na tle pogrążonego w półmroku tłumu postaci z wieńcami na głowach. W głębi rozłozyste drzewo, z boku Dante    i Wergilusz, obok nich kilku mężczyzn w antycznych strojach. Kompozycję zamyka zarys budowli oddzielonej gładką taflą wody. Pierwsza odbitka próbna, przed  dokonaniem nieznacznej korekty draperii postaci na pierwszym planie i podcięciu w dwóch miejscach krawędzi drzeworytu. Odbitka końcowa           w zbiorach Działu Rycin Muzeum Narodowego w Kielcach, nr inw. MNKi/Gr/228