Zbiory online

Ilustracja do "Boskiej Komedii " Dantego, Piekło, Pieśń V, stan 1

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:05.11.1938
Autor:Stefan Mrożewski (1894-1975)
Miejsce powstania lub znalezienia:Florencja
Technika:Drzeworyt sztorcowy
Material:Papier
Wymiary:32,3x25 cm, 44x30,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/3988

 Na  pierwszym planie grupa nagich mężczyzn i kobiet popychanych przez uskrzydlone diabły. W głębi  siedzący wśród płomieni ognia Minotaur z rogami  na głowie, opleciony długim ogonem. Ciemne tło wypełniają koncentryczne  strumienie światła z zarysami postaci ludzkich wewnątrz.                                        Pierwsza odbitka próbna. Inny stan z tej samej matrycy, porównaj: MNKi/GR/3989.