Zbiory online

"Ulysse enlevant le fils d Andromaqve"

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie:1788
Autor:Jacob Matthias Schmutzer ( 1733 - 1811) według: ksiażę Albert Sasko - Cieszyński (1738 -1822))
Miejsce powstania lub znalezienia:Wiedeń
Technika:Miedzioryt
Material:Papier żeberkowy ze znakami wodnymi
Wymiary:44,5 x 30,3 cm, 76,5 x 55,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/GR/28

Dynamiczna kompozycja przypominająca piramidę, mężczyzna w koronie na głowie  kroczy  z dzieckiem na ręku, powstrzymywany z przodu przez kobietę opierającą się stopą o ziemię. Ubrany w półzbroję i szeroko rozwiany płaszcz Kobieta ukazana od tyłu, w luźnej szacie   z odsłoniętymi plecami, lewą ręką ściska rączkę dziecka. Ciemne tło z zarysami gór w oddali. Scena związana z losami bohaterów Iliady Homera po zakończeniu wojny trojańskiej.   Porwanie i zabójstwo przez Ulissesa Astyanaksa syna Hektora i Andromachy.Temat przestawiony w tragedii Eurypidesa „ Trojanki” .Rycina sygnowana i datowana u dołu z prawej przez rytownika Jacoba Schmutzera 1788, Po lewej sygnowana przez  autora rysunku księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego (1738 -1822). Poniżej tekst rozdzielonej herbem  dedykacji  dla  arcyksiężnej Austrii, księżnej Sasko-Cieszyńskiej  Marii ( 1742 -1798)) , od Jacoba Schmutzera.  Pod dedykacją z lewej podany pierwowzór: obraz autorstwa Calabrese ( Mattia Preti 1613 – 1699), znajdujący się w zamku królewskim w Presburgu ( obecnie Bratysławie ).