Zbiory online

"Le Chimiste"

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Ryciny
Typ obiektu:Grafika
Datowanie: ok. 1747 -1760
Autor:Christoph Friedrich Hoermann von Guttenberg XVIII w., wedł. Davida Tenieresa II ( 1610 -1690))
Technika:Miedzioryt
Material:Papier
Wymiary:25,0 x 33,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKI/GR/2362

Wnętrze pracowni alchemicznej, na pierwszym planie brodaty starzec w czapce na głowie i długiej szacie siedzi przy piecu zwrócony w prawo, małym miechem podsyca ogień pod retortą, obok niego widać ucznia. Przy nim na posadzce leży otwarta duża księga. W głębi przy stole dwie osoby zajmują się pracą, z góry zwisa umocowana na linie duża ryba.   Z lewej strony przy ścianie zamykającej wnętrze ukazany na wprost piec z otwartym paleniskiem na którym płonie ogień, obok długa półka zastawiona małymi naczyniami. Pierwowzór- temat pracowni alchemicznej wielokrotnie pojawiał się w twórczości malarskiej Davida Teniersa młodszego,  o czym świadczą  zachowane  obrazy i ich graficzne reprodukcje,  wykonane przez różnych autorów. Miedzioryt  C.F. Hoermanna von Guttenberg powtarza dokładnie kompozycję francuskiej ryciny ( miedzioryt, akwaforta)  Jacquesa- Philippe Le Basa ( 1707-1783) zatytułowanej „Le Chimiste” , wydanej w 1747 r. w Paryżu.