Obiekt tygodnia

Stefan Mrożewski (1894-1975)
Sygnowany l.d. MS monogram wiązany z herbem Prus)
1971
Klocek drzeworytniczy, rytowany dwustronnie, drewno
31,5 x 24,9 x 2,1 cm
MNKi/GR/3348

Stefan Żechowski 1939
Sygn. p.d.r.: SZ 39
Pastel karton
28,3 x 42,2 cm
MNKi/W/1173
Dar Marianny Żechowskiej

Morawica
Wapień, jura górna
24x46x3,5 cm, 25x35x3,5 cm.
MNKi/P/162/1-2