Obiekt tygodnia

Stefan Żechowski, Święty Wawrzyniec i ubodzy
Stefan Żechowski, Święty Wawrzyniec i ubodzy 1961, sygn.? l.d.: SZ 61,
pastel karton, 30 x 32 cm,
dar Marianny Żechowskiej 2014, 
MNKi/W/1315

 

 Był malarzem, rysownikiem, ilustratorem, urodził się w Książu Wielkim koło Miechowa, w 1932 ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, był członkiem Szczepu Rogate Serce pod kierunkiem Stanisława Szukalskiego, w 1937 wykonał ilustracje do skonfiskowanych Motorów Emila Zegadłowicza, a jego samego oskarżono o antypaństwowość i niemoralność rysunków, od lat 1930. znany był ze swych pastelowych i ołówkowych erotyków, a także oryginalnych kompozycji symbolicznych o niezwykle różnorodnej tematyce i maestrii ołówkowo-kredkowej (patriotyczne, społeczne, chrystologiczne, wizyjne, literackie). Od lat 1960. cenią go kolekcjonerzy i znawcy na całym świecie po wystawach jego prac w zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych. W 1981 opublikował swoje wspomnienia Na jawie. Po licznych mniejszych wystawach artysty w kraju i zagranicą Muzeum kieleckie zaprezentowało w 2014 po kilku latach przygotowań jego wielką retrospektywę z precedensowym pokazem jego warsztatu pracy w oparciu o kilkadziesiąt kolekcji publicznych i prywatnych, w tym największą w Polsce swoją własną (ponad 460 prac). Wystawie towarzyszył polsko-angielski katalog raisonné artysty (ponad 1500 prac) przygotowany jako wielka encyklopedia wizualna Żechowskiego.

 

Święty Wawrzyniec i ubodzy

1961, sygn.? l.d.: SZ 61, pastel karton, 30 x 32 cm, dar Marianny Żechowskiej 2014,  MNKi/W/1315

Bibl.: Stefan Żechowski (1912-1984). Katalog raisonné / Catalogue Raisonné, red. I. Rajkowska, Kielce 2014, kat. 347, s. 87, 255, il. kol.

Wyst.: Stefan Żechowski. Wielka retrospektywa, MNKi 2014

 

 

Projekt obrazu do kościoła w Mikulczycach w Zabrzu (realizacja zamalowana). Święty Wawrzyniec, patron m.inn. ubogich, diakon, miał pochodzić z Hiszpanii, i umrzeć męczeńską śmiercią na rozżarzonym ruszcie w Rzymie 10 sierpnia 258 jako administrator dóbr kościelnych i zaufany współpracownik papieża Sykstusa II, ściętego kilka dni wcześniej. Tuż przed śmiercią miał rozdać wszystkie pieniądze kościelne ubogim, którymi z urzędu się opiekował.

 

Powrót