Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Muzeum Dialogu Kultur, Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

nabór

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Muzeum Narodowe w Kielcach informuje, że na stanowisko

Kierownika Muzeum Dialogu Kultur, Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

 wybrano

Panią Agnieszkę Caban,

 która spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

 oraz uzyskała pozytywną opinię w rozmowie kwalifikacyjnej.

Powrót