Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru

Muzeum Narodowe w Kielcach informuje, że na stanowisko Wartownika Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Narodowego w Kielcach  

wybrano Pana Mariusza Picheta, który spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał pozytywną opinię w rozmowie

kwalifikacyjnej.

Powrót