Zamówienia publiczne

Remont budowlano-konserwatorski elewacji budynków Pałacu Biskupów Krakowskich w ramach projektu "Pałac w Muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim"

Powrót