Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Lekcja muzealna to tzw. lekcja problemowa, w przeciwieństwie do lekcji podającej nie polega na biernym podawaniu treści przez prowadzącego, lecz poprzez sytuacje problemowe, które należy rozwiązać, uczestnicy sami zdobywają wiedzę. Znaczącą zaletą tego typu lekcji jest aktywizacja słuchaczy. Beneficjenci, którzy czynnie uczestniczą w lekcji muzealnej, poprzez własny wkład myślowy lepiej zapamiętują treści.   

 

Zobacz listę lekcji muzealnych