0 pkt
1

Kto, podobnie jak Żeromski, kształcił się w kieleckim gimnazjum?

  • aAleksander Głowacki, Konstanty Felicjan Szaniawski, Antoni Gustaw Bem
  • bBolesław Prus, Gustaw Herling-Grudziński, Adolf Dygasiński
  • cBolesław Prus, Oktawia z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczowa, Tadeusz Boy-Żeleński