W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum
Narodowe w Kielcach realizuje projekt „Dla pokrzepienia serc..." Dziedzictwo Niepodległej


Sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
Muzeum
Stefana Żeromskiego