Dla niepełnosprawnych

Jednym z celów działalności edukacyjnej Muzeum Narodowego w Kielcach jest budowanie i wzmacnianie partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i grup zagrożonych wykluczeniem. Zapraszamy wspomniane instytucje, organizacje pozarządowe i indywidualnych zwiedzających do zapoznania się z naszą ofertą.

Realizacja zajęć edukacyjnych z animatorem kultury z Muzeum stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób na różnym poziomie kształcenia. Bezpośredni kontakt z zabytkami w znaczny sposób podnosi efektywność zapamiętywania wiadomości. Metody aktywizujące odbiorców pozwalają w łatwy i przyjemny sposób osiągnąć cele: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Nowoczesne modele pozaszkolnych programów edukacyjnych podnoszą nasze kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie.

Oferta zajęć edukacyjnych dla niepełnosprawnych


Innowacyjnością tych projektów jest baza dydaktyczna: unikatowe treści źródłowe (dzieła sztuki, dokumenty historyczne, artefakty) i ścieżki edukacyjne dostosowane do odbiorców z różnymi dysfunkcjami. Część ekspozycji udostępniliśmy osobom niepełnosprawnym, bowiem likwidacja barier to jedno z podstawowych zadań Muzeum Narodowego w Kielcach.

Niżej odnajdą państwo informacje na temat projektów, których celem jest skuteczne działanie na rzecz osób:

  • o obniżonej sprawności intelektualnej;
  • o obniżonej sprawności funkcjonowania społecznego;
  • o obniżonej sprawności komunikowania się;
  • o obniżonej sprawności ruchowej;
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • o obniżonej sprawności psychofizycznej z powodu chorób somatycznych.