Zajęcia edukacyjne

Abecadło Żeromskiego

Zajęcia edukacyjne, skierowane do dzieci z dysfunkcją intelektualną. Podczas spotkania poznamy litery alfabetu a potem przyjrzymy się wybranym muzealiom - poznamy ich historię i pierwotne przeznaczenie. W praktycznej części zajęć dzieci namalują eksponat, który wzbudził ich największą ciekawość.

Muzealny zamęt

Czy ktoś wie, jakie tajemnice kryje stara szkoła? Jakie wydawała dźwięki? Jaka była  w dotyku? Czy miała jakiś zapach? Odpowiedź na te pytania uczestnicy znajdą w trakcie zajęć. Będzie można dotknąć i usłyszeć wybrane eksponaty, m.in. dzwonek szkolny, ławki, stoliki, plecaki. Przymierzymy prawdziwy mundurek, taki sam, w jakim Stefan Żeromski chodził do szkoły. Sprawdzimy na własnej skórze, czym w rzeczywistości była dyscyplina w szkole i zastanowimy się czy w ogóle była potrzebna.