Edukacja

Rzeczywistość kielecka i klerykowska w świetle "Syzyfowych prac" i "Dzienników"

Rodzaj zajęć: Lekcja edukacyjna

 • Grupa wiekowa
  - 13 < 16 lat
  - 16 < 19 lat
  Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Sylwia Zacharz
 • Koszt
  - 4 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

          - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - e-mail: zeromski@mnki.pl, tel. 41 344 57-92
 • Cel 
  - przybliżenie biografii Stefana Żeromskiego
  - doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów, porównywania tekstów, wyrażania własnej opinii  i jej uzasadniania
  - odróżnianie pamiętnik od dziennika
 • Metody i techniki pracy
  - poszukująca (analiza i interpretacja tekstu) indywidualna, pogadanka
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - dziennik, pamiętnik, powieść autobiograficzna
 • Przebieg pracy 
  - przybliżenie życiorysu Stefana Żeromskiego
  - pogadanka na temat specyfiki prowadzenia dziennika
  - porównanie rzeczywistości kieleckiej z realiami przedstawionymi w utworach (fotografie Kielc, teksty)
  Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - fragmenty utworów Stefana Żeromskiego - materiały zapewnia muzeum

 

Powrót