Edukacja

Kielecczyzna moja mała ojczyzna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 • Grupa wiekowa
  - 9 < 13 lat
 • Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Sylwia Zacharz
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

          - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - e-mail: zeromski@mnki.pl, tel. 41 344 57-92
 • Cel
  - poznanie sylwetek wielkich ludzi związanych z regionem
  - poszerzenie wiadomości o najważniejszych miejscach naszego województwa
  - poznanie biografii Stefana Żeromskiego
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, praca w grupach
 • Przebieg pracy 

- pogadanka na temat  wielkich ludzi związanych z regionem,  najważniejszych miejsc naszego województwa

- praca w grupach -  oglądają XIX-wieczne pocztówki, rysunki przedstawiające Kielce i porównują z obecnym stanem (architektura, nazwy ulic, ubiory etc.)

- poznają zwroty językowe charakterystyczne dla mieszkańców Kielc i okolic

 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - fotografie, pocztówki, rysunki - pomoce zapewnia Muzeum

Powrót