Edukacja

Mój ród - drzewo genealogiczne

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 • Grupa wiekowa
  - 5 < 6 lat
  - 6 < 10 lat
 • Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00:00 - 09:00:00
  - 09:00:00 - 10:00:00
  - 10:00:00 - 11:00:00
  - 11:00:00 - 12:00:00
  - 12:00:00 - 13:00:00
  - 13:00:00 - 14:00:00
  - 14:00:00 - 15:00:00
  - 15:00:00 - 16:00:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  Sylwia Zacharz
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

         - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  -  e-mail: zeromski@mnki.pl, tel. 41 344 57 92
 • Cel 
  po zajęciach dziecko:
  - wie, co znaczy słowo genealogia
  - swobodnie posługuje się nazwami stopni pokrewieństwa
  - wie, gdzie może zdobyć informacje związane z historią jego rodziny
  - potrafi wymienić i opowiedzieć o tradycjach rodzinnych, regionalnych i narodowych
  - samodzielnie wykonuje drzewo genealogiczne swojej rodziny
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka heurystyczna, praca w grupach
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - ród, rodzina, przodkowie, genealogia, drzewo genealogiczne, pamiątki
 • Przebieg pracy 
  - rozmowa z dziećmi o najważniejszych wydarzeniach w ich życiu, o ich „małej historii”, która składa się na historię całego społeczeństwa
  - pogadanka o członkach rodziny i wyjaśnienie więzi panujących między nimi
  - wyjaśnienie pojęć: rodzina, ród, przodkowie, pokolenie
  - zwrócenie uwagi na znaczenie herbów jako dawnych znaków identyfikujących rody
  - próba ustalenia własnych przodków – podanie imion i nazwisk pradziadków, dziadków
  - indywidualne konstruowanie drzewa genealogicznego przez uczestników spotkania
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  -  papier, fotografie, kredki, flamastry, nożyczki, klej- materiały zapewnia Muzeum

Powrót