Edukacja

Bazgrolić, gryzmolić, czyli o trudnej sztuce kaligrafii

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 • Grupa wiekowa
  - 6 < 10 lat
  - 9 < 13 lat

     Ilość jednoczesnych uczestników

 • - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Sylwia Zacharz, Magdalena Skłodowska
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

          - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel.: /+48/ 41 344 57 92 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–16) lub e-mail: zeromski@mnki.pl
 • Cel 
  po zajęciach dzieci:
  - wiedzą, jak zbudowane jest pióro (obsadka, stalówka), do czego służył kałamarz oraz jakie było przeznaczenie otworów na pulpitach ławek.
  - wiedzą, na czym polegały zajęcia z kaligrafii i dlaczego istotna była nauka starannego pisma.
  - zdają sobie sprawę z ważności pisma ręcznego w dobie rozwiniętego systemu komputerowego.
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, praca indywidualna, praca w grupach
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - stalówka, obsadka, kałamarz, liniuszek
 • Przebieg pracy
  - pogadanka na temat istoty starannego i czytelnego pisma

         - dyskusja na temat zawodów, w których ważne jest  staranne i czytelne pismo

         - wyjaśnienie budowy pióra, prezentacja  XIX-wiecznych przyborów szkolnych: kałamarza, rygi, stalówek, obsadek
        -  praca indywidualna - uczniowie spróbują swoich sił w sztuce starannego pisania. Stalówki w obsadkach, biała kartka z rygą  to warsztat pracy, z  którym uczniowie będą się musieli zmierzyć.

 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - liniuszki, kartki, pióra, szablony z alfabetem kaligrafii  - materiały zapewnia Muzeum

Powrót