Contact

Here you can find contact details for Museum authorities, departments and booking.

Management

Dyrektor
dr hab. Robert Kotowski
41 344-67-64; 344-25-59

Deputy Director
Ilona Daria Dyktyńska
41 344-67-64; 344-25-59
d.dyktynska@mnki.pl 

Administrative Deputy Director
Stanisław Chałupczak
41 368-02-41
s.chalupczak@mnki.pl 

Chief Accountant
Agnieszka Sitarz
41 344-40-15 (wew. 215)
a.sitarz@mnki.pl

Press
Rzecznik prasowy
Urszula Kinder
41 344-40-15 (wew. 216)
u.kinder@mnki.eu 

Secretary’s Office

41 344-67-64; 344-25-59
poczta@mnki.pl 

The National Museum in Kielce

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
NIP: 959-09-67-511

Centrala: 41 344-40-15
Centrala: 41 344-40-14
Fax:          41 344-82-61
Pałac:      41 344-23-18

 

Museum Departments

Departments Department Manager Extention E-mail
Dział Malarstwa i Rzeźby Joanna Kaczmarczyk 245 j.kaczmarczyk@mnki.pl 
Dział Rzemiosła Artystycznego dr Magdalena Śniegulska-Gomuła 246 m.sniegulska@mnki.pl 
Dział Rycin Marian Gucwa 244 m.gucwa@mnki.pl 
BIblioteka Muzealna Bogusława Skrzypczak 41 344 60 96 w.304 b.skrzypczak@mnki.pl 
Dział Edukacji Natalia Łakomska 239, 243 n.lakomska@mnki.pl 
Dział Historii Paweł Grzesik 205 p.grzesik@mnki.eu 
Dział Sztuki Współczesnej Iwona Rajkowska 251 i.rajkowska@mnki.pl 
Dział Sztuki Ludowej Anna Latos-Paryska 41 344 60 96 w.308 j.skotnicka@mnki.pl 
Dział Archeologii dr Jolanta Gągorowska 41 344 60 96 w.306 j.gagorowska@mnki.pl 
Dział Historii Naturalnej Paweł Król 41 344 60 96 w.312 p.krol@mnki.pl 
Dział Wydawnictw Agnieszka Masny 260, 207 a.masny@mnki.pl 
Dział Głównego Inwentaryzatora Tadeusz Adam Kosiński 218, 219 t.kosinski@mnki.pl 
Dział Głównego Konserwatora Marek Mazurek 41 344 60 96 w.311 m.mazurek@mnki.pl 
Dział Promocji Janusz Chabel 237 j.chabel@mnki.eu 
Dział Inwestycyjny Małgorzata Rupniewska 220 m.rupniewska@mnki.pl 
Dział Księgowości Agnieszka Sitarz 215 a.sitarz@mnki.pl 
Dział Kadrowo-Płacowy Weronika Olszewska 211 w.olszewska@mnki.pl 
Dział Administracji i Organizacji Imprez Artur Rakowski 256 a.rakowski@mnki.eu 

Dział Wewnętrznej Służby Ochrony

Straż Muzealna

Arkadiusz Nartowski 212 a.nartowski@mnki.pl 
Dział Digitalizacji Paweł Suchanek 41 344 60 96 w.313 p.suchanek@mnki.pl 
Sekcja Informatyczno-Multimedialna Mariusz Lis 258 m.lis@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. komunikacji marketingowej
i rozwoju
Agnieszka Masny 260 a.masny@mnki.pl 

Stanowisko ds. BHP i Ppoż
Archiwum

Teresa Truchan 214 t.truchan@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. Inwestycji Małgorzata Rupniewska 220 m.rupniewska@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. Jakości Agnieszka Masny 260 a.masny@mnki.pl 
Stanowiska ds. Zamówień Publicznych Joanna Ślusarczyk 200 j.slusarczyk@mnki.eu 
Radca Prawny Anna Sacharz-Czarnocka - asacharz@poczta.onet.pl 

Specjalista ds. Kontaktów Z Mediami

 Urszula Kinder

216

u.kinder@mnki.eu 

 

Branches      
Former Palace of Cracow Bishops Bożena Sabat 213 b.sabat@mnki.pl 
The Museum of Henryk Sienkiewicz in Oblęgorek Agnieszka Kowalska-Lasek 41 303 04 26 a.lasek@mnki.pl 
The Museum of Stefan Żeromski's School Years Sylwia Zacharz 41 344 57 92 s.zacharz@mnki.pl 
Muzeum Dialogu Kultur Monika Rosmanowska 41 344 60 96 w.307 m.rosmanowska@mnki.pl 
Ekspozycja Muzealna Orla 3   41 344 60 96 w.310  

 


Contact form