Projekty

Kultura Dostępna

Muzeum Narodowe w Kielcach włączyło się w projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA. Integralnym elementem projektu jest program „Muzeum za złotówkę”, który obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 26 lat.

 

Przeczytaj więcej

Edukacja ekonomiczna

Muzeum Narodowe w Kielcach dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego przystąpiło do realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej zatytułowanego Historia zaklęta w monetach. Celem przedsięwzięcia jest spopularyzowanie numizmatyki oraz upowszechnianie wiedzy historycznej na temat pieniądza, jego wartości, roli społecznej i kulturotwórczej.

 

Przeczytaj więcej

Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury

W ramach projektu zrealizowano prace w najcenniejszym obszarze miasta i Śródmieścia oraz jako rozszerzenie zadanie „Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury”. Celem przebudowy i nowej aranżacji Placu Zamkowego było nadanie mu charakteru podkreślającego założenie barokowej rezydencji.

Inwestycja to partnerskie przedsięwzięcie Gminy Kielce i Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

Przeczytaj więcej

Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy

W ramach projektu Muzeum Narodowym w Kielcach objęte zostało zadaniami: wymiana tynków zewnętrznych na termoizolacyjne cieple, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropu, wymiana okien, – kotłownia: wymiana kotłów i prace budowlane, instalacja gazową, elektryczna i termostaty instalacji CO.

 

 Przeczytaj więcej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Jaworznii (gm. Piekoszów, woj. świętokrzyskie).

 

 Przeczytaj więcej