Pałac w Muzeum. Muzeum w Pałacu

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania potencjału Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych

Wartość projektu: 21.559.772,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

Dzięki projektowi przeprowadzimy konserwację malowideł ściennych w Izbie Stołowej Górnej; konserwację tkanin; konserwację stropu ramowego w II Pokoju Senatorskim wraz z pięcioma obrazami: Pożar Ławry Troickiej i personifikacje żywiołów (Ziemi, Powietrza, Wody i Ognia); wyremontujemy elewację budynków Pałacu Biskupów Krakowskich; zrekonstruujemy postaci posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej budynku.

Remont elewacji budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich będzie obejmował  renowację detali architektonicznych, scalenie kolorystycznym tynków oraz częściowy remontem pokrycia dachowego z niezbędną wymianą obróbek blacharskich oraz montażem instalacji przeciwoblodzeniowej. Zamontowane zostaną instalacje zabezpieczające, a także zmodernizowana zostanie  Galeria Malarstwa Polskiego i Sztuki w Skrzydle Północnym Pałacu.

Liczymy na to, że dzięki restauracji, konserwacji i modernizacji bezcennych obiektów dziedzictwa kulturowego, będą nas Państwo jeszcze liczniej odwiedzali.

www.mapadotacji.gov.pl