Kulturalny wolontariat

Projekt edukacyjny Kulturalny Wolontariat

W związku z Ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.
Zachęcamy młodzież od 15 roku zycia do włączenia się do akcji pt. „Kulturalny Wolontariat".

Projekt edukacyjny ma na celu kształtowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i historycznych.

Wolontariat będzie odbywać się na terenie Muzeum Narodowego w Kielcach oraz szkołach od października 2017 roku do czerwca 2018 roku.

 
Wolontariusze mają za zadanie:

  • promocję projektów popularno-naukowych tj. Niedziela w muzeumObiekt tygodnia;
  • pomoc w przygotowaniach oraz realizacji działań edukacyjnych;
  • opiekę nad zbiorami (godzinne dyżury w przestrzeni muzealnej);
  • promocję i realizację wydarzeń muzealnych w ramach wystaw czasowych, Dnia Wolnej Sztuki, Europejskiej Nocy Muzeów, Dnia Dziecka, Święta Kielc;
  • pomoc przy informowaniu zwiedzających.

 

W zamian oferujemy:

  • możliwość uczestnictwa w dwuletnim kursie przygotowującym do olimpiady oraz matury z zakresu historii sztuki. Planowane spotkania odbywać się będą w niedziele o godzinie 10. Prowadzić je będzie doświadczony, wieloletni wykładowca I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – Katarzyna Niewęgłowska. Dodatkowo program wolontariatu będzie obejmował wycieczki tematyczne po Polsce. Harmonogram wykładów - POBIERZ
  • zaświadczenia o odbyciu wolontariatu;
  • zdobycie doświadczenia w pracy;
  • zapoznanie się z warunkami funkcjonowania muzeum.

 

Wymagania:

Kandydat na wolontariusza musi mieć ukończone 15 lat, osoby niepełnoletnie prosimy o dostarczenie wypełnionego przez rodziców oświadczenia POBIERZ Powinien posiadać umiejętność pracy w zespole, umieć redagować teksty oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu historii, historii sztuki i kultury.

Oczekujemy na osoby , które chcą poznać Muzeum oraz specjalistyczne zawody: konserwatora, kustosza i edukatora muzealnego.  

Osoby chcące podjąć pracę wolontariusza w Muzeum podpiszą porozumienie, a także przejdą szkolenie BHP.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Edukacji tel.: 41 344 40 14, wew. 233.

Zgłoszenia (CV ze zdjęciem, z dopiskiem wolontariat) i krótki list motywacyjny mówiący o Państwa zainteresowaniach prosimy nadsyłać na adres: edukacja@mnki.pl lub adres siedziby: Muzeum Narodowe w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce.

Prosimy dołączyć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez Muzeum Narodowe w Kielcach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)".