Projekty MKiDN

MKiDN

Organizacja konferencji Muzeoterapia 2022

Muzeum Narodowe w Kielcach uzyskało dotację celową na organizację konferencji Muzeoterapia w 2022 roku.

 

 Przeczytaj więcej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizacja konferencji

Muzeum Narodowe w Kielcach w 2022 roku uzyskało dotację celową na organizację konferencji "Dziedzictwo a/i emocje. Studium przypadku".

 

Przeczytaj więcej 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizacja konferencji Muzeoterapia 2021

Muzeum Narodowe w Kielcach uzyskało dotację celową na organizację konferencji Muzeoterapia w 2021 roku.

 

 Przeczytaj więcej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej

Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje zadanie o nazwie Poprawy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Przeczytaj więcej

Ochrona Zabytków

W bieżącej edycji programu Ochrona zabytków realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego. ”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa


Przeczytaj więcej

Druk publikacji

Muzeum Narodowe w Kielcach uzyskało dotację celową na druk publikacji Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej w 2021 roku.

 

 Przeczytaj więcej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Niepodległa

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Kielcach zrealizowało projekty, których celem było promowanie dziedzctwa kulturowego.

 

Sfinanoswano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022Przeczytaj więcej

 

Kolekcje Muzealne

Zgodnie z misją „Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza” każdego roku Muzeum Narodowe w Kielcach powiększa kolekcję.

 

Przeczytaj więcej

Infrastruktura kultury

W bieżącej edycji programu Infrastruktura Kultury realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach” w kwocie 250 000,00 zł.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Przeczytaj więcej