Projekty MKiDN

Oznaczenie graficzne dofinansowania: flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja podłogi w sali edukacyjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z zakupem wyposażenia oraz dokumentacją projektową w zespole budynków Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 500 000 zł
Całkowita wartość 500 000 zł

 

Przeczytaj więcej

Zakup rękopisu szkicu "O powieści historycznej" Henryka Sienkiewicza, czterech telegramów pisarza do ks. Zygmunta Chełmickiego i odpisu listu otwartego "O gwałtach pruskich"

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 120 000 zł
Całkowita wartość 120 000 zł

 

Przeczytaj więcej

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-architektonicznego pn.:

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 63 000 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 42 000 zł
Całkowita wartość 105 000 zł

 

Przeczytaj więcej 

Wykonanie ekspertyz dot. Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich i wzgórza pałacowego

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 48 000 zł
Całkowita wartość 48 000 zł

 

Przeczytaj więcej 

Wykonanie prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu w parku otaczającym Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 36 000 zł
Całkowita wartość 36 000 zł

 

Przeczytaj więcej 

Wykonanie doraźnego zabezpieczenia muru okalającego Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 81 085 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 50 000 zł
Całkowita wartość 131 085 zł

 

Przeczytaj więcej 

Żydowscy obywatele polskich miast i ich żydowskie dziedzictwo. Rok pamięci Żydów kieleckich

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 30 000 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 15 000 zł
Całkowita wartość 45 000 zł

 

Przeczytaj więcej

 

Dziedzictwo i/a emocje. Studium przypadku

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowanie 15 000 zł
Całkowita wartość 15 000 zł

 

Przeczytaj więcej 

 

Organizacja konferencji Muzeoterapia 2022

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowanie 60 000 zł
Całkowita wartość 60 000 zł

 

 Przeczytaj więcej

 

Foto-Muzeum - zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach programu Infrastruktura Kultury
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 204 993 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 117 250 zł
Wartość całkowita 322 243 zł

 

Przeczytaj więcej 

 

Organizacja konferencji Muzeoterapia 2021

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 Przeczytaj więcej

 

 

Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Projekt realizowanych w ramch programu Ochrona zabytków.


Przeczytaj więcej

Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Przeczytaj więcej

Druk publikacji

Muzeum Narodowe w Kielcach uzyskało dotację celową na druk publikacji Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej w 2021 roku.

 

 Przeczytaj więcej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Niepodległa

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Kielcach zrealizowało projekty, których celem było promowanie dziedzctwa kulturowego.

 

Sfinanoswano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022Przeczytaj więcej

 

Kolekcje Muzealne

Zgodnie z misją „Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza” każdego roku Muzeum Narodowe w Kielcach powiększa kolekcję.

 

Przeczytaj więcej

Infrastruktura kultury

W bieżącej edycji programu Infrastruktura Kultury realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach” w kwocie 250 000,00 zł.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

Przeczytaj więcej