Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-architektonicznego pn.: "Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach"

Oznaczenie projektu: flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, logo Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 63 000 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 42 000 zł
Całkowita wartość 105 000 zł

Umowa dotyczy wykonania wielobranżowego projektu budowlano architektonicznego pn. „Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Termin realizacji zadania: 01.06 – 31.12.2023