Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 63 000 zł

Całkowita wartość 63 000 zł

Umowa dotyczy wykonania wielobranżowego projektu budowlano architektonicznego pn. „Modernizacja budynków Willi Dyrektora Gimnazjum Rządowego w Kielcach wraz ze zmianą użytkowania na Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach”

Termin realizacji zadania: 01.06 – 31.12.2023