Projekty

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy

W ramach VIII osi priorytetowej Ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje wniosek pt. Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. Projekt ten pozwoli na zwiększenie wykorzystania potencjału Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach na rzecz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego 

 

Przeczytaj więcej

Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu

Projekt Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki projektowi przeprowadzimy m.in. konserwację malowideł ściennych w Izbie Stołowej Górnej; konserwację tkanin; konserwację stropu ramowego w II Pokoju Senatorskim wraz z pięcioma obrazami: Pożar Ławry Troickiej i personifikacje żywiołów (Ziemi, Powietrza, Wody i Ognia); wyremontujemy elewację budynków Pałacu Biskupów Krakowskich; zrekonstruujemy postaci posłów moskiewskich i szwedzkich na fasadzie wschodniej budynku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Ochrona Zabytków 2021 r.

W bieżącej edycji programu Ochrona zabytków realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Województwa Świętokrzyskiego Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego. ”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa i Województwa Świętokrzyskiego


Przeczytaj więcej

Kolekcje Muzealne

Zgodnie z misją „Gromadzić, chronić i eksponować dziedzictwo, być otwartym na współczesność, zasługiwać na zachwyt widza” każdego roku Muzeum Narodowe w Kielcach powiększa kolekcję.

 

Przeczytaj więcej

Infrastruktura kultury

W bieżącej edycji programu Infrastruktura Kultury realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach” w kwocie 250 000,00 zł.

 

 

Przeczytaj więcej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Kultura Dostępna

Muzeum Narodowe w Kielcach włączyło się w projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA. Integralnym elementem projektu jest program „Muzeum za złotówkę”, który obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 7 do 26 lat.

 

Przeczytaj więcej

Edukacja ekonomiczna

Muzeum Narodowe w Kielcach dzięki dofinansowaniu Narodowego Banku Polskiego przystąpiło do realizacji projektu z zakresu edukacji ekonomicznej zatytułowanego Historia zaklęta w monetach. Celem przedsięwzięcia jest spopularyzowanie numizmatyki oraz upowszechnianie wiedzy historycznej na temat pieniądza, jego wartości, roli społecznej i kulturotwórczej.

 

Przeczytaj więcej

Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej

Projekt dotyczący poprawy stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.Calkowity koszt zadania realizowanego ze środków finansowych Ministra wynosi 136 209 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Przeczytaj więcej

Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury

W ramach projektu zrealizowano prace w najcenniejszym obszarze miasta i Śródmieścia oraz jako rozszerzenie zadanie „Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury”. Celem przebudowy i nowej aranżacji Placu Zamkowego było nadanie mu charakteru podkreślającego założenie barokowej rezydencji.

Inwestycja to partnerskie przedsięwzięcie Gminy Kielce i Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

Przeczytaj więcej

Termomodernizacja jednostek użyteczności publicznej województwa świętokrzyskiego z lokalizacją w Kielcach, Czarnieckiej Górze i Morawicy

W ramach projektu Muzeum Narodowym w Kielcach objęte zostało zadaniami: wymiana tynków zewnętrznych na termoizolacyjne cieple, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie stropu, wymiana okien, – kotłownia: wymiana kotłów i prace budowlane, instalacja gazową, elektryczna i termostaty instalacji CO.

 

 Przeczytaj więcej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu są uczniowie klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Jaworznii (gm. Piekoszów, woj. świętokrzyskie).

 

 Przeczytaj więcej

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej

Projekt pt. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Przedmiot projektu obejmował działania promocyjne oraz inwestycyjne związane z pracami budowlanymi i konserwacyjnymi oraz zakupem sprzętu i wyposażenia dla uatrakcyjnienia zwiedzania.

 

Przeczytaj więcej