Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej

Projekty

Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje zadanie o nazwie Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Calkowity koszt zadania realizowanego ze środków finansowych Ministra wynosi 136 209 zł.

Szczegółowy zakres zadania:

  • Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Nardowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej
    a) Prace budowlane, adaptacyjne, montażowe, zgodnie z wymogami perzepisów, zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy:
    - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
    - dostosowanie budynku do wymagań przepisów ppoż. wraz z wykonaniem ekspertyzy ppoż.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa