Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej

Projekty

Muzeum Narodowe w Kielcach zrealizowało projekty o nazwie Poprawa stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Kielcach, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowy zakres zadania:

1. Prace budowlane, adaptacyjne, montażowe, zgodnie z wymogami perzepisów, zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy:
- montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- dostosowanie budynku do wymagań przepisów ppoż. wraz z wykonaniem ekspertyzy ppoż.

  • Calkowity koszt zadania realizowanego ze środków finansowych Ministra wynosi 136 209 zł

 

2. Prace budowlane, adaptacyjne, montażowe, zgodnie z wymogami perzepisów, zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich:
- montaż uszczelek dymoszczelnych w drzwiach,
- dostosowanie klap wyłazowych na poddasze nieużytkowe,
- montaż drzwi ppoż.,
- zabezpieczenie okna wewnętrznego na klatce północnej korpusu głównego,
- montaż instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- montaż instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymów i gazów pożarowych,
- montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wymiana przeciwpożarowych wyłączników prądu

  • Calkowity koszt zadania realizowanego ze środków finansowych Ministra wynosi 451 132 zł

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa