NIEPODLEGŁA

niepodległa

 

Niepodległa 2019: Strażnicy dziedzictwa niepodległej

W 2019 roku w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Kielcach realizuje projekt „Strażnicy dziedzictwa Niepodległej”, mający na celu upowszechnienie wiedzy o wydarzeniach i postaciach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspólne świętowanie w oparciu o polskie dziedzictwo kulturowe, postać wybitnego pisarza Stefana Żeromskiego, pozwoli wzmocnić wspólnotę.

W ramach projektu zaplanowano:

  • organizację wydarzeń kulturalnych, związanych z niepodległością, postacią Stefana Żeromskiego i literaturą;
  • działania edukacyjne w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz wystaw plenerowych;
  • organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej, której uczestnikami będą pracownicy instytucji naukowych zajmujących się badaniami nad historią i literaturą polską końca XIX i początków XX w., krytyką literacką i biografią Żeromskiego;
  • przygotowanie i wydanie publikacji – bibliofilskie wydanie „Przedwiośnia”, audiobook dla dzieci – opowieść o XIX-wiecznej szkole w zaborze rosyjskim oraz życiu młodego Żeromskiego; wydawnictwo pokonferencyjne – podsumowujące debaty naukowe – zawierające materiały nadesłane przez jej uczestników; płyty  z nagranym, zrekonstruowanym cyfrowo, głosem Stefana Żeromskiego;
  • organizację wystawy czasowej poświęconej Zygmuntowi Wasilewskiemu, poświęconą życiu i twórczości niezwykle czynnego na wielu polach (etnograf, bibliotekarz, krytyk literacki, historyk, publicysta, dziennikarz) Kielczanina.

Niepodległa 2018: Barwy i brzmienia

W 2018 roku w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Narodowe w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL realizuje projekt Niepodległa. Barwy i brzmienia.

W ramach projektu zaplanowano:

wystawę Biel, Czerwień, Braterstwo (16.10.2018-31.01.2019), która będzie przedstawieniem historii barw polskich w kontekście ich przemian na przestrzeni dziejów – od średniowiecza do czasów współczesnych. Pozwoli prześledzić zmiany odcieni barwy czerwonej – poprzez karmazyn, cynober, amarant, wykorzystanie bieli i granatu oraz pokaże je w różnych sytuacjach historycznych. Kluczowe będzie pokazanie barw jako symbolu wspólnoty oraz przedstawienie wielowymiarowej idei braterstwa.

Wystawa zostanie otwarta w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. 

 

ZOBACZ GALERIĘ

 

- dwie publikacje popularyzujące wiedzę historyczną. W pierwszej, skierowanej do dorosłych, wyeksponowany zostanie regionalny aspekt ruchu niepodległościowego. Druga, ilustrowana przez uznaną autorkę publikacji dla dzieci Olę Makowską, przeznaczona będzie dla najmłodszych odbiorców.

BIEL, CZERWIEŃ, BRATERSWO 

 

SANKTUARIUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KIELCACH

 

- koncert wokalistki jazzowej Agi Zaryan (4.08.2018) Podczas spotkania w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich wykonane zostaną utwory z uhonorowanego Fryderykiem albumu „Umiera piękno”. Będą to wiersze poetów okresu wojennego, do których muzykę skomponował Michał Tokaj, będący również autorem aranżacji.

 

ZOBACZ GALERIĘ 

 

- koncert laureata kilkunastu festiwali piosenki Kuby Blokesza (23.08.2018). Wokalista zaśpiewa piosenki z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.

 

ZOBACZ GALERIĘ 

 

- warsztaty edukacyjne (od lipca do 20 listopada 2018):
„Damy i rycerze – dawne insygnia władzy a symbole narodowe” – przeznaczone dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych kl. I-III.
„Między chorągwią a sztandarem” – skierowane do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z klas I-V.
„Biel i czerwień w strojach ludowych" – oferta dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych kl. I-VII.
„Polska – Moja ojczyzna” – skierowane do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z kl. I-VII.
 
ZOBACZ GALERIĘ
 

- wielkoformatowa gra „Szlakiem Józefa Piłsudskiego” – przybliży historię pobytu Legionów Polskich w Kielcach, które wraz z Józefem Piłsudskim torowały drogę do odzyskania niepodległości Polski. Gra będzie wykorzystywana podczas pikników w ogrodzie włoskim, oraz w Pałacu i przestrzeni miejskiej.

- Weekend z Niepodległą (22-24 czerwca 2018), w ramach którego odbędzie się nocne zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego przy Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich oraz plenerowa gra familijna w ogrodzie włoskim. Gra ZNANA– NIEZNANA. Ćwiczenia z niepodległości obejmuje trzy sekcje: ćwiczenie tężyzny; sekcję szarad i łamigłówek oraz sekcję poszukiwawczą. Ćwiczenie tężyzny odbywać się będzie według zasady: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w sekcji umysłowej rządzić będzie zasada „Tyle wolności, ile mądrości”, zaś przy poszukiwaniu skarbów kierować będziemy się zasadą „Rozwaga, spostrzegawczość, czujność”.

- cykl spotkań z wybitnymi polskimi sportowcami i podróżnikami

27.10.2018 Aleksander Doba  WIĘCEJ

 

17.11.2018 Rafał Fronia i Piotr Tomala WIĘCEJ

Założeniem jest przedstawienie osób, które reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej, występujących pod biało-czerwoną flagą, będących ambasadorami kraju w zakresie sportu i kultury, tworzących jego dobry wizerunek.

 

Działania realizowane są w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

O terminach poszczególnych wydarzeń będziemy informować wkrótce.