NIEPODLEGŁA

niepodległa

 

Zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego

Inicjatywa utworzenia Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego w kieleckim pałacu zrodziła się w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy otworzono je w 1938 roku, w pomieszczeniach, które w sierpniu i wrześniu 1914 roku stanowiły kwaterę główną Józefa Piłsudskiego. Na odtworzenie sanktuarium po zawirowaniach wojennych trzeba było czekać do 1990 roku. W trzech pomieszczeniach południowo-zachodniego narożnika parteru urządzono zgodnie z przedwojennymi koncepcjami: Salę Marmurową, Salę Sztandarową oraz Pomieszczenie Baszty, czyli Dawną Kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W Sanktuarium prezentowane są m.in.: brązowe popiersie Marszałka – autorstwa Stanisława Rzeckiego, maska pośmiertna wykonana według gipsowego odlewu twarzy J. Piłsudskiego, sporządzonego przez profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych – Jana Szczepkowskiego, kopię munduru marszałkowskiego oraz pamiątki legionowe: kopie sztandarów pułków legionowych Wojska Polskiego, a także obraz lwowskiego malarza batalisty – Stanisława Batowskiego-Kaczora przedstawiający Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc.

 

Miejsce realizacji i kontakt

Data i godzina realizacji

Wstęp wolny lub płatny

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich
w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce 25-010
tel. 41 344 40 14 wew. 233 lub 239,
660 957 875

e-mail: edukacja@mnki.pl

 

 

1.10.2017 – 11.10.2018

 

 

 

 

 

 

   Według cennika Pałacu ZOBACZ

   Bilet za 1 zł dla dzieci i młodzieży między 7. a 26. rokiem życia

   Sobota – dzień bezpłatnego zwiedzania

 

Wykład z cyklu Niedziela w muzeum - Józef Piłsudski w sztuce i satyrze II RP

Prelekcja stanowić będzie drugi wykład z zaplanowanej serii spotkań poświęconych postaci Józefa Piłsudskiego. Przedstawione zostaną przykłady twórczości artystycznej, których marszałek był bohaterem. Dotyczy to twórczości malarskiej, rzeźbiarskiej, architektonicznej oraz satyrycznej w zakresie karykatury.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce 25-010
tel. 41 344 40 14 wew. 233 lub 239, 660 957 875
e-mail: edukacja@mnki.pl

8.10.2017, godz. 12
w
stęp wolny

 

 

Fot. Gustaw Rogalski, Album karykatur Józefa Piłsudskiego

Wykład z cyklu Niedziela w muzeum - Polskie wytwórnie ceramiki i szkła w dwudziestoleciu międzywojennym

Wykład przygotowany przez dr Magdalenę Śniegulską-Gomułę – kierownika działu rzemiosła artystycznego. Rozważania na marginesie artykułu przygotowywanego do Rocznika MNKi, którego problematyka skupiona będzie wokół „Dziedzictwa materialnego i niematerialnego pierwszych lat niepodległości”. Omówiona zostanie produkcja wytwórni ćmielowskiej, zakładów ceramicznych w Chodzieży, Bogucicach, Boguchwale, Włocławku, Skawinie i innych oraz hut szklanych „Zawiercie”, „Niemen”, „Hortensja”.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce 25-010
tel. 41 344 40 14 wew. 233 lub 239, 660 957 875
e-mail: edukacja@mnki.pl

3.12.2017, godz. 12, wstęp wolny

OBIEKT TYGODNIA

Opracowanie obiektu tygodnia jako fotografii ukazującej grupę przedstawicieli Polskiej Organizacji Wojskowej w Zułowie, w miejscu dworu Piłsudskich 27 czerwca 1938 roku.
Obiekt tygodnia zostanie umieszczony na stronie internetowej Muzeum 5.12.2017 w ramach Roku Piłsudskiego z okazji rocznicy urodzin marszałka.

Zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Komendant, Dziadek, Marszałek – Józef Piłsudski
Celem lekcji jest przedstawienie życiorysu Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza w kontekście walki o niepodległość. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzą ekspozycję stałą w Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego i dowiedzą się, co to jest patriotyzm. Prowadzący przybliży także historię pobytu Legionów Polskich w Kielcach, które wraz z Józefem Piłsudskim torowały drogę do odzyskania niepodległości Polski.

Legiony polskie. Lekcja patriotyzmu
W Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego, gdzie odbędą się zajęcia, uczniowie poznają sylwetki jego najbliższych współpracowników, którzy wraz z nim torowali drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Józef Piłsudski. Droga do niepodległości
Heroiczne walki i potyczki, hart ducha, odwaga w szczególnie trudnych sytuacjach. To tylko niektóre elementy pojawiające się w życiu Józefa Piłsudskiego. Podczas tej lekcji prowadzący przybliży jego życiorys, zwłaszcza w kontekście walki o niepodległość. Następnie odbędzie się zwiedzanie ekspozycji w Sanktuarium Marszałka Piłsudskiego.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce 25-010
tel. 41 344 40 14 wew. 233 lub 239, 660 957 875
e-mail: edukacja@mnki.pl
Wstęp płatny: 5zł/ os.

Quest - Kieleckim szlakiem strzelców

Uczestnicy wybierają się w podróż po mieście, gdzie poznają zabytki i miejsca związane z historią oraz tradycją legionową w Kielcach.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce 25-010
tel. 41 344 40 14 wew. 233 lub 239, 660 957 875
e-mail: edukacja@mnki.pl
bezpłatnie

Marsz Szlakiem I Kompani Kadrowej

Stanisław Kaczor Batowski, Wejście I Kompanii strzelców do Kielc 12 sierpnia 1914 rokuZ krakowskich Oleandrów do Kielc, zgodnie z tradycją, 6 sierpnia wyrusza Marsz I Kompanii Kadrowej. Uczestnicy marszu mają do pokonania trasę przez miejscowości związane z historycznym marszem "Kadrówki" w sierpniu 1914 roku. Uroczystość zakończenia Marszu odbywa się przed Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach.

6-12 sierpnia 2018
Wstęp bezpłatny

 

 

 

 

 

Fot. Stanisław Kaczor Batowski, Wejście I Kompanii strzelców do Kielc 12 sierpnia 1914 roku
MNKi/M/40

Wystawa czasowa: Biel. Czerwień. Braterstwo

Celem ekspozycji jest przestawienie historii polskich barw narodowych w kontekście ich przemian na przestrzeni dziejów. Kluczowe dla całej wystawy będzie znalezienie przykładów ukazania barw narodowych i symboli jako elementów jednoczących Polaków. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, zorganizowana wraz z ośrodkiem akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach
pl. Zamkowy 1, Kielce 25-010
tel. 41 344 40 14 wew. 233 lub 239, 660 957 875
e-mail: edukacja@mnki.pl

16.10.2018 – 31.01.2019
Wstęp płatny

 

Fot. Kopia sztandaru Pułku Piechoty Legionów

Zajęcia edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Twórcy niepodległej Polski

Zajęcia edukacyjne mające na celu zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stefana Żeromskiego, a także ich wkładu w budowanie niepodległego państwa polskiego. Uczestnicy zajęć poznają okoliczności odzyskania niepodległości oraz problemy, na jakie natrafiło państwo polskie w pierwszych latach wolności.

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
ul. Jana Pawła II 5, 25-303 Kielce

Obowiązuje rezerwacja miejsc. Zgłoszenia do udziału w zajęciach przyjmowane są telefonicznie
41 344 57 92 lub e-mailowo:  zeromski@mnki.pl

Wstęp płatny: 5 z/os.
10.2017 – 10.2018

 

INFORMACE O OBCHODACH W WOJEWÓDZTWIE - WIĘCEJ TU

100-lecie Niepodległośći