Druk publikacji

Muzeum Narodowe w Kielcach uzyskało dotację celową na druk publikacji Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej w 2021 roku.

 

RP

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu