Program 2021

Konferencja jest transmitowana online. 

Fotorelacja:

DZIEŃ PIERWSZY  DZIEŃ DRUGI

Link do transmisji online:  

DZIEŃ PIERWSZY   DZIEŃ DRUGI

  

18.10.2021 

 • 9.00–9.45 – rejestracja uczestników
 • 9.45–10.00 – powitanie uczestników
 • 10.00–10.30
  prof. dr hab. Robert Kotowski
  Obiekt, przestrzeń, narracja- terapeutyczne oddziaływanie muzeów
 • 10.30–11.00
  prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
  Co mi dało muzeum. Zwierzenia seniora
 • 11.00–11.30
  Bogdan Białek
  Powolność patrzenia, jasność widzenia. Medytacja w muzeum
 • 11.30–12.00
  Renata Pękowska
  Koncepcja ucieleśnionego poznania a doświadczenie przestrzeni muzealnej
 • 12.00–12.30 – dyskusja
 • 12.30–13.15 – przerwa obiadowa
 • 13.15–13.45
  dr Piotr Cywiński
  Miejsce pamięci, miejsce emocji
 • 13.45–14.15
  Piotr Tarnowski
  Emocje (w)porządku
 • 14.15–15.00 – dyskusja

 

19.10.2021

 • 9.00–9.30 – rejestracja uczestników
 • 9.30–10.00
  prof. dr hab. Stanisław Kowalik
  Terapeutyczne funkcje sztuki. Analiza psychologiczna
 • 10.00–10.30
  dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
  Emocje w muzeum
 • 10.30–11.00
  dr Jacek Bojakowski
  Portret - pomiędzy percepcja a kreacją
 • 11.00–11.30
  dr Hanna Mijas
  Obserwator i tłumacz wychodzą z cienia - uważne muzeum w praktyce przekładu
 • 11.30–12.00
  dr Justyna Mróz
  Obraz i emocje. Dlaczego wizyta w muzeum nas porusza
 • 12.00–12.30 – dyskusja
 • 12.30–13.15 – przerwa obiadowa
 • 13.15–14.15
  Bogdan Białek 
  Powolność patrzenia, jasność widzenia. Medytacja w muzeum – warsztat  
  dr Justyna Mróz oraz członkowie SKN Psychologii Pozytywnej
  Muzeofulness - uważność w kontakcie ze sztuką warsztat

 • 14.15–15.15
  Bogdan Białek 
  Powolność patrzenia, jasność widzenia. Medytacja w muzeum – warsztat
  dr Justyna Mróz
  oraz członkowie SKN Psychologii Pozytywnej
  Muzeofulness - uważność w kontakcie ze sztuką warsztat
 • 15.15–15.45 – dyskusja
 • 17.00
  Finisaż wystawy monograficznej Rafała Olbińskiego

 

Prelegenci

Robert Kotowskiprof. dr hab. Robert Kotowski
Historyk, muzealnik, kustosz dyplomowany, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach (wcześniej wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie). Redaktor naczelny „Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach”, Kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Członek wielu rad muzeów. Autor licznych artykułów i opracowań w zakresie historii oraz muzealnictwa m.in. Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010 (wspólnie z Romanem Batko); Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014; Muzeum, jako lokalny ośrodek społeczno-gospodarczego oddziaływania, w: Instytucje Kultury, jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka, E.B. Zybert, Warszawa 2017. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół muzealnictwa oraz historii społecznej XX wieku. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej MUZEOTERAPIA.

 

Renata Pękowska Renata Pękowska

Artysta plastyk. Autorka opracowań i artykułów, edukator w dziedzinie sztuki i projektowania. Absolwentka kierunków projektowania rękodzieła i teorii sztuki współczesnej National College of Art and Design w Dublinie (NCAD). Jest członkiem paneli edukacyjnych w Butler Gallery, National Museum of Ireland oraz panelu artystów i wykładowców Galerii Miasta Dublina The Hugh Lane. Prowadzi niezależne projekty własne, jak również teoretyczne dociekania w dziedzinach międzydyscyplinarnych, takich jak sztuka światła czy książka artystyczna.

Bogdan Białek Bogdan Białek

Psycholog, dziennikarz, redaktor. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Duchowości Collegium Bobolanum w Warszawie oraz podyplomowego Studium Uważność i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W latach 80. jako pracownik Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prowadził treningi psychologiczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz warsztaty dla profesjonalnych i nieprofesjonalnych pomagaczy. W latach 90. zajął się dziennikarstwem, pracował w „Gazecie Wyborczej”, był twórcą i szefem pierwszego w kraju dodatku regionalnego GW. W połowie lat 90. założył swoje wydawnictwo. Stworzył i redagował pierwsze polskie pismo psychologiczne „Charaktery”, jak również np. „Psychologię w Szkole”, „Psychologię Dziś", „Medytacje”, „Psychologie und Leben".
Przez wiele lat współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Z jego inicjatywy organizowane były w różnych miastach Polskikonferencje w dialogu chrześcijańsko-żydowskim – Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów. Swoje zainteresowania dialogiem międzyreligijnym rozwijał w założonym przez siebie Ośrodku Praktyk Kontemplatywnych i Dialogu Międzyreligijnego Melete, organizując szereg odosobnień medytacyjnych chrześcijan i buddystów, chrześcijan i Żydów czy chrześcijan i muzułmanów. Jego zaangażowanie w dialog polsko- i chrześcijańsko-żydowski było wielokrotnie nagradzane. W 2016 roku powstał pełnometrażowy film dokumentalny o nim pt. Przy Planty 7/9 (tytuł w USA Bogdan's Journey) produkcji polsko-amerykańskiej. Od późnych lat 70. uprawia medytację, praktykował m.in. w Japonii oraz na odosobnieniach w Polsce, m.in. pod kierunkiem Simona Childe'a, nauczyciela buddyzmu chan. Uczył się Modlitwy Jezusowej i praktyk hezychastycznych w klasztorach prawosławnych na Górze Athos w Grecji oraz klasztorze grekokatolickim na Ukrainie.


dr hab. Dorota Folga- Januszewska dr hab. Dorota Folga-Januszewska


Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała i habilitowała. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr hab. nauk o sztuce. Kierownik Zakładu Teorii Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wicedyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W latach 2008–2014 autorka programu studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierownik katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (wieloletni kurator Gabinetu Grafiki i Rysunków Współczesnych, wicedyrektor ds. Naukowych i Edukacji, dyrektor). Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, prezydent ICOM-Polska (w latach 2002–2008 i 2012–2018), prezydent MOCO ICOM (2014–2016), członek SAREC ICOM, od 2016 roku prezydent Komitetu ds. Rezolucji ICOM, członek AICA. Ekspert Rady Europy ds. muzeów, ekspert UNESCO High Level hForum on Museums, a także ekspert w programach MNiSW, członek interdyscyplinarnego zespołu NPRH, Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz wielu rad naukowych i muzealnych. W latach 1980–2010 związana z wieloma instytucjami, w tym m.in. Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy, Institut fur die Wissenschaften vom Menschen i Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Musee Picasso w Paryżu, Indira Gandhi National Center For Arts w New Delhi, Klee Stiftung i Kunstmuseum w Bern. Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, teorii i sztuki XVII–XX wieku, kuratorka 64 wystaw realizowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Irlandii, Francji, Japonii i Rosji.

 

dr Justyna Mróz 

Psycholog. Adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Koordynator Pracowni Psychologii Zdrowia i Jakości Życia. Jej zainteresowania naukowe związane są z psychologią pozytywną, psychologią emocji i psychologią przebaczenia.

 

dr n. med. Jacek Bojakowskidr n. med. Jacek Bojakowski 

Neurolog i neurofizjolog. Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Życie zawodowe związał z Kliniką Neurologii. Przez kilka lat był asystentem w Akademii Wychowania Fizycznego. Jako neurofizjolog wprowadził do użycia nowe metody diagnostyczne. Jest autorem prac naukowych publikowanych m.in. w czasopismach „Prawo i Medycyna”, „Studia Choreologica”, „Akademia”. Poza aktywnością lekarską, dydaktyczną i naukową realizuje się także twórczo – plastycznie (wystawy malarstwa, wzornictwa, rzeźby, projekty i realizacje grafiki książkowej) i literacko (autor wierszy i tekstów piosenek), członek ZAiKS. Kurator kilku wystaw plastycznych. Wieloletni reprezentant środowiska w Izbach Lekarskich.

 

prof. dr hab. Stanisław Kowalik 

Ukończył studia psychologiczne i socjologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej zajmował się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Z tego zakresu prowadził także badania naukowe na kilku uczelniach (Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Aktualnie pracuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Opublikował około 300 prac naukowych, główne poświęconych psychologii rehabilitacji. Zajmuje się także psychologią społeczną, psychologią kliniczną i psychologią sztuki.

 

prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Psychiatra i psychoterapeuta, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 40 lat prowadzi działalność psychologiczną w ramach uniwersytetu, a także poza nim. W latach 1988–1989 kształcił się w zakresie terapii rodzin i par w Stanach Zjednoczonych w The University of Rochester. W latach 1992–2016 pełnił funkcję kierownika Zakładu Terapii Rodzin, Katedry Psychiatrii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał certyfikat psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie prowadzi indywidualne terapie oraz wykłady i szkolenia z różnych obszarów psychologii. Współpracuje z najważniejszymi organizacjami naukowymi w Polsce. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu książek oraz artykułów z zakresu psychiatrii i psychoterapii, m.in. Bliskość. Co i jak robić, co i jak mówić, żeby naprawdę być razem, Rozmowy, Postmodernistyczne inspiracje w psychoterapii, I jak tu się dogadać?!, Między konfesjonałem a kozetką.

 

dr Piotr M.A. Cywiński

Doktor nauk humanistycznych, historyk mediewista, absolwent Uniwersytetu Marka Blocha w Strasburgu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Od września 2006 roku kieruje Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współtwórca i prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau. W latach 2000–2010 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Rady Powierniczej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady ds. Muzeów oraz Rady Fundacji na rzecz Maximilian-Kolbe-Werk. Autor wielu książek, wśród których najważniejsze to: Auschwitz. Monografia człowieka, Epitafium... i inne spisane niepokoje, pięć tomów z serii Miejsce Prawdy: Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych, Zagłada w pamięci więźniów Sonderkommando, Marsz śmierci w pamięci ewakuowanych więźniów Auschwitz, Sny obozowe w pamięci ocalałych z Auschwitz oraz Rampa obozowa w pamięci Żydów deportowanych do Auschwitz. Współautor wywiadu-rzeki z Władysławem Bartoszewskim Mój Auschwitz, kompendium Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu oraz katalogu Auschwitz Legacies.

 

dr Hanna Mijas

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka filologii angielskiej UW; wykłada na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, m.in. współczesne szkoły przekładoznawcze, komunikację międzykulturową oraz tłumaczenia ustne. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują przekład audiowizualny, problemy kontekstu kulturowego w przekładzie oraz dydaktykę przekładu, a ostatnio zastosowanie praktyki uważności w tłumaczeniu. Pracując jako samodzielny tłumacz, wykonuje regularne tłumaczenia artykułów popularnonaukowych oraz tekstów specjalistycznych, a także materiałów z dziedziny kultury, sztuki, historii sztuki. Jest także czynnym tłumaczem ustnym i kabinowym.

 

Piotr Tarnowski Piotr Tarnowski

Pedagog i urzędnik państwowy. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej oraz pogotowiu opiekuńczym, następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a od roku 2001 w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu . Instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W październiku 2007 roku powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisko dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie. Działa także w oddziale pomorskim Stowarzyszenia Muzealników Polskich. W roku 2018 został powołany w skład Rady do Spraw Muzeów. Jest także członkiem rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. W 2018 roku wszedł w skład Rady Programowej Biura Programu „Niepodległa”.

 

 

 

 

 

 

Konferencja będzie transmitowana online. 

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

 REGULAMIN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MKDNiS

 


Patronat medialny

TVP KULTURA