Ochrona Zabytków 2021

MKDNiS
 
W bieżącej edycji programu Ochrona zabytków realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie w kwocie 360 000,00 zł na prace remontowe i konserwatorskie przy Pomniku Historii – Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Środki pochodzą z Programu Ochrona Zabytków. Dzięki nim odnowiona zostanie część elewacji budynku, taras południowy wraz z balustradą, fragment pokrycia dachu, wieża, figura husarza oraz elementy drewniane wystroju elewacji. Wkład własny wynoszący 72 000,00 zł zapewniło Województwo Świętokrzyskie. Muzeum na czas trwania remontu pozostaje otwarte dla zwiedzających.
 
Dokumentacja fotograficzna:
 
RENOWACJA RZEŹBY HUSARZA - GALERIA ZDJĘĆ
 
ZAKOŃCZENIE PRAC BUDOWALNYCH - GALERIA ZDJĘĆ
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa i Województwa Świętokrzyskiego