Ochrona Zabytków 2021

 
W bieżącej edycji programu Ochrona zabytków realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Oblęgorek, Pałacyk Henryka Sienkiewicza 1900-1902. Prace konserwatorskie i budowlane przy Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w celu zabezpieczenia materialnego dziedzictwa kulturowego. ” w kwocie 360 000,00 zł.
 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace restauratorskie i zachowawcze przy elewacjach budynku, w szczególności przy elementach kamiennych i drewnianych, które narażone na warunki atmosferyczne ulegają stopniowej destrukcji.
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu