Infrastruktura kultury

Infrastruktura kultury

2020

W bieżącej edycji programu Infrastruktura Kultury realizowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Muzeum Narodowe w Kielcach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesne muzeum – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Narodowego w Kielcach” w kwocie
250 000,00 zł.

Wzbogaciliśmy infrastrukturę o kolejne, niezbędne urządzenia wspomagające działalność:

  • Zestaw audioprzewodników wraz z oprogramowaniem dla oddziału Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

Zakupione urządzenia posiadają:

- ścieżkę podstawową w trzech językach: polskim, angielskim i włoskim,

- ścieżkę rodzinną w dwóch językach: polskim i angielskim, ze specjalnym udźwiękowieniem pod kątem dzieci oraz dodatkowymi cytatami z twórczości Sienkiewicza, 

- ścieżkę z audiodeskrypcją w językach: polskim i angielskim dedykowaną osobom niewidomym i niedowidzącym,

- pętlę indukcyjną do aparatów słuchowych dedykowaną osobom niedosłyszącym.

Wraz z audioprzewodnikami zostało zakupione urządzenie do ich termicznej dezynfekcji.

  • Specjalistyczny samochód wraz z windą i zabudową typu izoterma, który zwiększy możliwości wypożyczania obiektów z zachowaniem wytycznych konserwatorskich
  • Zestaw komputerowy z oprogramowaniem umożliwiającym profesjonalne projektowanie materiałów dydaktyczno-promocyjnych
  • Wyposażenie meblowe do sali edukacyjno-konferencyjnej

  

Wśród ponad 560 złożonych wniosków wybranych zostało 130. Projekt Muzeum otrzymał 78,40 pkt. i znalazł się w pierwszej dwudziestce najlepiej ocenionych wniosków.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

 

2019
W ramach projektu pn. Zakup wyposażenia do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach niezbędnego do wzbogacenia działalności kulturalnej współfinasowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Wzbogacimy się m.in. o urządzenia do serwerowni, urządzenia do ekspozycji oferty muzealnej, pianino elektroniczne do przypałacowego ogrodu włoskiego, audioprzewodniki, sprzęt fotograficzny i graficzny oraz specjalistyczny sprzęt, ułatwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do naszej oferty kulturalnej.
Elementy zadania są wpisane w sukcesywne wzbogacanie wyposażenia pałacowego oddziału.
 
 
 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu