Infrastruktura kultury

Infrastruktura kultury

W ramach projektu pn. Zakup wyposażenia do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach niezbędnego do wzbogacenia działalności kulturalnej współfinasowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Wzbogacimy się m.in. o urządzenia do serwerowni, urządzenia do ekspozycji oferty muzealnej, pianino elektroniczne do przypałacowego ogrodu włoskiego, audioprzewodniki, sprzęt fotograficzny i graficzny oraz specjalistyczny sprzęt, ułatwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do naszej oferty kulturalnej.
Elementy zadania są wpisane w sukcesywne wzbogacanie wyposażenia pałacowego oddziału.
 
 
 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego