Organizacja konferencji

Muzeum Narodowe w Kielcach w 2022 roku uzyskało dotację celową na organizację konferencji "Dziedzictwo a/i emocje. Studium przypadku".

 MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego