Dziedzictwo i/a emocje. Studium przypadku

Oznaczenie projektu: flaga Polski, godło Polski, logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 15 000 zł
Całkowita wartość: 15 000 zł

Termin: 6 października 2022.

Konferencja „Dziedzictwo i/a emocje. Studium przypadku”  – pierwsza edycja konferencji organizowanej we współpracy z Biblioteką Polską i Uniwersytetem Paryskim; dotyczy upowszechniania informacji, wiedzy na temat muzeoterapii, 6 października 2022.