Opening hours

NAZWA BILETU
(jednorazowy wstęp do muzeum)

CENA BILETU
BILET INDYWIDUALNY NORMALNY 5,00
BILET INDYWIDUALNY ULGOWY1 3,00
BILET GRUPOWY2 NORMALNY 4,00
BILET GRUPOWY ULGOWY 2,00
BILET „MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ”3 1,00
BILET - KULTURA DOSTĘPNA4 1,00

 W każdą niedzielę wstęp do muzeum na wystawy stałe bezpłatny

OPŁATA ZA USŁUGĘ PRZEWODNICKĄ
(do poniższych kwot należy doliczyć obowiązującą cenę biletu dla każdego uczestnika)

KOSZT USŁUGI
Opłata za usługę przewodnicką w języku polskim 25,00
Opłata za usługę przewodnicką w języku angielskim 35,00
Opłata za usługę przewodnicką w języku niemieckim 35,00

 

FORMY EDUKACYJNE KOSZT USŁUGI
od osoby
LEKCJA MUZEALNA 3,00
ZAJĘCIA EDUKACYJNE 3,00
WARSZTATY 5,00

 

1 ULGA. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, nauczycielom, emerytom, rencistom,
kombatantom. Dodatkowe informacje na temat ulg i zwolnień z opłat znajdują się tutaj
2 GRUPA może liczyć maksymalnie 40 osób.
3 MUZEUM ZA ZŁOTÓWKĘ – dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 roku życia. Więcej o projekcie tutaj
4 KULTURA DOSTĘPNA - cena biletu w wysokości 1 zł przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia i obejmuje wstęp na wystawy stałe. Szczegóły programu tutaj.

Dla Państwa komfortu konieczna jest rezerwacja każdej zorganizowanej grupy. Zasady rezerwacji telefonicznej tutaj

Regulamin zwiedzania

 

Powrót