Kontakt

DYREKCJA

Dyrektor
dr hab. Robert Kotowski
41 344-67-64; 344-25-59

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Ilona Daria Dyktyńska
41 344-67-64; 344-25-59
d.dyktynska@mnki.pl 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
Magdalena Klamka

41 344-67-64; 344-25-59
m.klamka@mnki.pl 

Główna Księgowa
Agnieszka Sitarz
41 344-40-15 (wew. 215)
a.sitarz@mnki.pl

Dla mediów
Rzecznik prasowy
Urszula Kinder
41 344-40-15 (wew. 216)
u.kinder@mnki.eu 

SEKRETARIAT

41 344-67-64; 344-25-59
poczta@mnki.pl 

pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
NIP: 959 19 82 234 
Regon: 366209736

Centrala: 41 344-40-15
Centrala: 41 344-40-14
Fax:          41 344-82-61
Pałac:      41 344-23-18

 

 

DZIAŁ KIEROWNIK TEL. WEW. E-MAIL
Dział Malarstwa i Rzeźby Joanna Kaczmarczyk 245 j.kaczmarczyk@mnki.pl 
Dział Rzemiosła Artystycznego dr Magdalena Śniegulska-Gomuła 246 m.sniegulska@mnki.pl 
Dział Rycin Marian Gucwa 244 m.gucwa@mnki.pl 
BIblioteka Muzealna Bogusława Skrzypczak 41 344 60 96 w.304 b.skrzypczak@mnki.pl 
Dział Edukacji Natalia Łakomska 233 n.lakomska@mnki.pl 
Dział Historii Paweł Grzesik 205 p.grzesik@mnki.eu 
Dział Sztuki Współczesnej Iwona Rajkowska 251 i.rajkowska@mnki.pl 
Dział Sztuki Ludowej Anna Latos-Paryska 41 344 60 96 w.308 a.latos@mnki.pl 
Dział Archeologii dr Jolanta Gągorowska 41 344 60 96 w.306 j.gagorowska@mnki.pl 
Dział Historii Naturalnej Paweł Król 41 344 60 96 w.312 p.krol@mnki.pl 
Dział Wydawnictw dr Agnieszka Masny 260, 207 a.masny@mnki.pl 
Dział Głównego Inwentaryzatora Tadeusz Adam Kosiński 218, 219 t.kosinski@mnki.pl 
Dział Głównego Konserwatora Małgorzata Misztal 41 344 60 96 w.311 m.misztal@eu
Dział Promocji Weronika Mojecka 237 w.mojecka@mnki.pl
Dział Inwestycyjny Małgorzata Rupniewska 220 m.rupniewska@mnki.pl 
Dział Księgowości Agnieszka Sitarz 215 a.sitarz@mnki.pl 
Dział Kadrowo-Płacowy Weronika Olszewska 211 w.olszewska@mnki.pl 
Dział Administracji i Organizacji Imprez Artur Rakowski 256 a.rakowski@mnki.eu 

Dział Wewnętrznej Służby Ochrony

Straż Muzealna

Arkadiusz Nartowski 212 a.nartowski@mnki.pl 
Dział Digitalizacji Stanisław Chałupczak 41 344 60 96 w.313 s.chalupczak@mnki.pl
Sekcja Informatyczno-Multimedialna Mariusz Lis 258 m.lis@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. komunikacji marketingowej
i rozwoju
dr Agnieszka Masny 260 a.masny@mnki.pl 

Stanowisko ds. BHP i Ppoż
Archiwum

Teresa Truchan 214 t.truchan@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. Inwestycji Małgorzata Rupniewska 220 m.rupniewska@mnki.pl 
Pełnomocnik ds. Jakości dr Agnieszka Masny 260 a.masny@mnki.pl 
Stanowiska ds. Zamówień Publicznych Joanna Ślusarczyk 200 j.slusarczyk@mnki.eu 
Radca Prawny Anna Sacharz-Czarnocka - asacharz@poczta.onet.pl 

Specjalista ds. Kontaktów Z Mediami

Urszula Kinder

216

u.kinder@mnki.eu 

 

ODDZIAŁY      
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich Bożena Sabat 213 b.sabat@mnki.pl 
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Agnieszka Kowalska-Lasek 41 303 04 26 a.lasek@mnki.pl 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego Sylwia Zacharz 41 344 57 92 s.zacharz@mnki.pl 
Muzeum Dialogu Kultur Monika Rosmanowska 41 344 60 96 w.307 m.rosmanowska@mnki.pl 
Ekspozycja Muzealna Orla 3   41 344 60 96 w.310  
Muzeum Archeologiczne w Wiślicy Gabriela Kiełtyka-Sołtysiak 730 729 200 wislica@mnki.pl 

 


Formularz kontaktowy