Partners/Sponsors

Muzeum Narodowe w Kielcach jest instytucją kultury wysokiej, której misją jest upowszechnianie sztuki światowej i polskiej. W obecnych czasach, gdy wszystko jest produktem marketingowym, nie możemy zapomnieć o przedmiotach najwyższej wartości. Idąc z duchem czasów pragniemy nawiązać partnerstwo z liderami biznesu. Wierzymy, bowiem w ludzi otwartych na sztukę i widzących w niej potencjalne możliwości i walory. Ludzi, którzy dzięki swojej wyjątkowości i wysokiej klasie stanowią dla Muzeum Narodowego równorzędnego partnera. Państwa wrażliwość na kulturę i jej potrzeby oraz świadomość siły oddziaływania marketingu kulturowego, każą nam sądzić, iż nasze ambitne działania kulturalne, znajdą u Państwa przychylność. Zapewne klienci Państwa Firmy jak i nasi goście, to ludzie, dla których jakość, wysoki standard i profesjonalizm to swoistego rodzaju norma.

Pragniemy nawiązać z Państwem współpracę o takim właśnie charakterze. Dla nikogo nie jest tajemnicą, iż firmy, instytucje, przedsiębiorstwa coraz częściej i chętniej zaczynają korzystać z narzędzia, jakim jest marketing kulturowy. Kultura staje się kluczowym elementem budowania i umacniania pozytywnego wizerunku firmy, a emocje związane ze sztuką wysoką wzmacniają efekty tych działań podnosząc ich skuteczność. Wspólnie możemy stworzyć nową jakość na rynku. Jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa propozycje, współpracę, bowiem pojmujemy jako obustronne zaufanie.

Wierzymy, że współpraca Państwa z nami, będzie służyła promocji wizerunku firmy, jej efekty będą trwałe i głębokie, a nam pomoc ta umożliwi zrealizowanie ambitnych celów rozwijania i wzmacniania relacji społecznych wobec sztuki oraz tworzenie przyjaznych warunków w niej uczestniczenia.

Z przyjemnością omówimy szczegóły współpracy podczas bezpośredniej rozmowy.

Oferta promocyjna - pobierz

 

Nasi partnerzy