Aktualności

Kraj rodzinny na obrazach Józefa Szermentowskiego

27.10 , 12:00

Józef Szermentowski (1833–1876) – jeden z najwybitniejszych malarzy polskiego realizmu – uczył się rysunku w domu mecenasa młodych artystów i kolekcjonera dzieł sztuki Tomasza Zielińskiego w Kielcach. Ukończył studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, należał do cyganerii malarskiej. W tym okresie malował widoki regionu świętokrzyskiego: Sandomierz, Szydłowiec, Chęciny i Święty Krzyż, niewielkie studia krajobrazu i folkloru.

W 1860 roku wyjechał do Francji, gdzie pod wpływem szkoły barbizończyków zmienił sposób postrzegania przyrody. Malował pejzaże w sposób niemal organiczny (Bydło schodzące do wodopoju, 1876), podejmował eksperymenty impresjonistyczne (W parku, 1873).

W 1871 roku jego obraz Kościół wiejski w niedzielę po nabożeństwie został nagrodzony srebrnym medalem w Londynie, w roku następnym otrzymał złoty medal za Kępę Puławską na Salonie w Paryżu.

Na obczyźnie tęsknił za krajem, dlatego w licznych kompozycjach przypominał rodzime tematy: polski pejzaż, wiejskie kościółki, niedolę chłopów (Krajobraz wiejski z kościółkiem, 1874, widok Kępy Puławskiej, 1872, Pogrzeb chłopski, 1861, Poddaństwo, 1873).

Po śmierci brata Kazimierza Szermentowskiego na zesłaniu, stworzył cykl obrazów ukazujących tragizm powstania styczniowego 1863–1864 (Stracone gniazda, 1865, Wspomnienia, 1865).

Józef Szermentowski zakończył życie we Francji w 1876 roku, pozostając wrażliwym piewcą polskiego krajobrazu i obyczaju.

 

Na wykład poświęcony polskim motywom w malarstwie Józefa Szermentowskiego zapraszamy 27 października 2019 roku, do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Początek o godz. 12, wstęp wolny. Wykład zakończy się wizytą w nowo otwartej Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej w sali imienia malarza.

Spotkanie poprowadzi dr Anna Myślińska z Działu Malarstwa i Rzeźby.

 

 Na zdjęciu: Droga do wsi, Józef Szermentowski, 1872 r.

 

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących otwarciu po remoncie Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 

FE_POIS

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących otwarciu po remoncie Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 

FE_POIS

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Powrót