Aktualności

Pomnik historii - Wiślica

Szlakiem miejsc niezwykłych: Pomnik historii - Wiślica

Wiślica należała do najważniejszych ośrodków polityczno-administracyjnych monarchii piastowskiej, a jej początków należałoby szukać w IX w. jeszcze w państwie Wiślan wzmiankowanym w trzech niezależnych średniowiecznych źródłach. Wiślica wiąże się też z niepotwierdzoną przez współczesnych badaczy hipotezą o przymusowym chrzcie księcia wiślickiego w obrządku słowiańskim w odkrytej w latach 60. XX w. w reliktach wiślickiego kościoła św. Mikołaja tzw. misy chrzcielnej.  

 

kliknij w obrazek, aby obejrzeć film

TVP KULTURA

 

Film powstał przy współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa i TVP Kultura. Finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. 

 

 


Powrót