Aktualności

Ks. Władysław Siarkowski

30.11

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Muzeum Historii Kielc

Muzeum Narodowe w Kielcach

zapraszają na konferencję naukową:

 

 

 

 

 

ks. Władysław Siarkowski – historyk, archeolog, etnograf, językoznawca

W hołdzie współpracownikowi Oskara Kolberga

 

Odbędzie się ona w sobotę 30 listopada 2019 roku o godzinie 10:00

w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach

przy ulicy Rynek 3 w Kielcach.

Program konferencji

 

Sekretarze konferencji: dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, prof. dr hab. Krzysztof Bracha, dr Jan Główka

Prelegenci:

  • dr hab. prof. PŚ Elżbieta Radziszewska (PŚ Kielce) Magia w chłopskiej zagrodzie. Sposoby zabezpieczenia przed ‚złem’ stosowane przez mieszkańców kieleckich wsi w XIX i XX w.
  • prof. dr hab. Krzysztof Bracha (UJK Kielce) Nowożytne dokumenty z procesów o czary w pismach ks. Władysława Siarkowskiego
  • dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska (UJK Kielce) Skrzętny szperacz historyczny, archeolog i etnograf” – znaczenie materiałów ks. Władysława Siarkowskiego dla badań nad medycyną ludową (na przykładzie zamówień)
  • dr Andrzej Przychodni (Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim) Ksiądz Władysław Siarkowski a dziedzictwo archeologiczne
  • ks. dr Andrzej Kwaśniewski (Kielce) Wkład ks. Władysława Siarkowskiego w historiografię diecezji kieleckiej
  • dr Jan Główka (Muzeum Historii Kielc) Dawny ubiór w regionie świętokrzyskim
  • mgr Leszek Dziedzic (Muzeum Historii Kielc) Suków-wieś podkielecka. 50 lat po badaniach ks. Władysława Siarkowskiego.
  • dr Andrzej Stachowiak (Muzeum Wsi Kieleckiej) Obrzędowość pogrzebowa na Kielecczyźnie w świetle prac ks. Władysława Siarkowskiego
  • dr Justyna Dziadek (Muzeum Regionalne w Pińczowie) Folklor maryjny z okolic Pińczowa w pismach ks. Władysława Siarkowskiego
  • dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (UJK Kielce) Słowniczki gwarowe ks. Władysława Siarkowskiego jako źródło do badań dialektologicznych

 

  


Powrót