Aktualności

Sienkiewicz ponowoczesny

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Sienkiewicz Ponowoczesny, dostępnym na platformie Nowa Panorama Literatury Polskiej. Jest to zbiór artykułów naukowych dotyczących Henryka Sienkiewicza, zmieszczonych w przestrzeni cyfrowej, które można przeczytać w całości, albo fragmentami pogrupowane w różne kategorie.

 

 

SIENKIEWICZ PONOWOCZESNY

 

 sienkiewicz ponowoczesny

 

Na pograniczu męskości

GRAŻYNA BORKOWSKA, Sienkiewiczowski teatr okrucieństwa

MAGDALENA RUDKOWSKA, Heroizm. Sienkiewiczowskie (in)wersje

DAWID MARIA OSIŃSKI, Składnia uczucia. Kobiety i mężczyźni, kobiecość i męskość w twórczości Henryka Sienkiewicza 

 

Doświadczenie granicy. Czytanie biografii i miejsc

BARTŁOMIEJ SZLESZYŃSKI, Henryk Sienkiewicz: przestrzeń i biografia. Od Ameryki do Afryki

AGNIESZKA BĄBEL, Self-made man. Eksperyment amerykański Henryka Sienkiewicza 

KONRAD NICIŃSKI, Sienkiewicz na amerykańskich kresach – tworzywo Trylogii?

ALEKSANDRA WÓJTOWICZ, Miasto paradoksów, czyli o Warszawie w felietonach Henryka Sienkiewicza 

 

Sienkiewicz i (nie)widzialne

PIOTR KUBKOWSKI, Żywe obrazy Sienkiewicza. Przyczynek 

IWONA KURZ, Wspólnota obrazów. Sienkiewicz na ekranie 

IGOR PIOTROWSKI, „To wielki polski patriota i zasługuje na uhonorowanie”. Pomniki i inne upamiętnienia Henryka Sienkiewicza w przestrzeni publicznej 

 

Polityka i wiara. W kręgu Sienkiewiczowskiej teologii politycznej

MAREK PĄKCIŃSKI, Wiara u podstaw politei. O teologii politycznej Henryka Sienkiewicza 

MACIEJ GLOGER, Teologia polityczna Henryka Sienkiewicza

 

Artykuły znajdujące się na stronie internetowej zostały opatrzone zdjęciami obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Sporządzono również dokładną dokumentację fotograficzną Pałacyku, która stała się podstawą stworzenia mechaniki sterowania stroną.

 sienkiewicz

 

O TWORZENIU KOLEKCJI

 

Projekt stanowi próbę poszerzenia gamy metodologicznej o ujęcia związane z szeroko pojętą ponowoczesnością i znalezienia nowego sposobu mówienia o tym pisarzu, a także stworzenia nowych metod publikowania treści naukowych w środowisku cyfrowym.

 

Publikacja dostępna jest również w formie darmowego ebooka:

 

DO ŚCIĄGNIĘCIA

 

Nowa Panorama Literatury Polskiej to platforma służąca prezentacji wyników badań naukowych w środowisku cyfrowym. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na szeroki i darmowy dostęp do treści na wysokim poziomie merytorycznym stanowiąc znak przemian współczesnej humanistyki pod wpływem mediów cyfrowych

Nowa Panorama Literatury Polskiej to projekt realizowany w ramach Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN łączący nowe formy prezentacji wyników badań z jakością treści właściwą dla instytucji naukowej o długoletniej tradycji badawczej i najwyższej ocenie parametrycznej. Kontynuuje on tradycje Panoramy Literatury Polskiej, modernizując sposoby narracji wizualnej oraz modyfikując koncepcję formalną: z encyklopedii na syntezę rozproszoną.

W Nowej Panoramie Literatury Polskiej umieszczane będą zarówno treści publikowane wcześniej w formie drukowanej, odpowiednio przetworzone i dostosowane do medium cyfrowego, jak i materiały naukowe powstałe specjalnie na jej potrzeby.

Wszystkie treści powstają pod fachowym nadzorem merytorycznym i są przed publikacją recenzowane wedle standardów właściwych dla publikacji naukowych. Szczegółowe informacje o ewentualnych źródłach wcześniejszych publikacji, ich redaktorach naukowych oraz instytucjach współpracujących z IBL PAN przy ich tworzeniu znajdują się na stronach poszczególnych kolekcji.

Materiały ułożone są w kolekcje, tworzące spójne i kompletne całości narracyjne – proponujemy zacząć przygodę z NPLP od podróży po kolekcjach i zawartych w nich treściach – zarówno artykułach, jak i materiałach wizualnych.

 


Sfinansowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2015-2019

nprh

 

żródło: http://nplp.pl/

 


Powrót