Aktualności

Malarstwo Młodej Polski

22.12 , 12:00

Młoda Polska to okres w historii literatury i sztuki na przełomie XIX i XX wieku, w którym występowały nurty malarskie: impresjonizm, symbolizm, secesja i ekspresjonizm. Twórcy młodopolscy sprzeciwiali się ideom pozytywizmu, standaryzacji i technicyzacji życia społecznego, obyczajowości mieszczańskiej i antagonizmom społecznym. Czerpali inspiracje z filozofii Schopenhauera, Nitzschego i Bergsona, wyznawali odmienne od klasycznego spojrzenie na estetykę i określali jej nowe kategorie. Wzmagali nastrojowość, ekspresję i dekoracyjność form, budowali pesymistyczne projekcje zagłady. Mentorem sztuki Młodej Polski był Stanisław Przybyszewski.

 

Spotkanie poświęcone obrazom m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Witolda Wojtkiewicza, Wojciecha Weissa, Władysława Podkowińskiego i Leona Wyczółkowskiego, poprowadzi dr Anna Myślińska z działu Malarstwa i Rzeźby MNKi.

 

Po wykładzie przewidziane przejście do Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 

niedziela, 22 grudnia 2019 r., godz. 12, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, wstęp wolny

 

Stanisław Wyspiański, Skarby Sezamu, 1897 r., pastel, karton, ze zbiorów MNKi

 

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących otwarciu po remoncie Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 

FE_POIS

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Powrót