Aktualności

Konserwacja obrazów Jana Wielopolskiego...

12.01 , 12:00

...i jego trzech żon. Czyli historia odczytana w obrazach i… mowach pogrzebowych.    

     Podczas najbliższego spotkania z cyklu Niedziela w Muzeum konserwator dzieł sztuki opowie o pracach konserwatorskich przy zespole portretów przedstawiających Jana Wielopolskiego i jego trzech kolejnych żon.


      Praca przy wizerunkach skłoniła wykonawców do bliższego zainteresowania się osobami z którymi spędzili wiele czasu. Na wykładzie dowiemy się  między innymi jak stan zachowania obrazów pomógł w odczytaniu historii obiektów, która z dam w trakcie poprzednich zabiegów otrzymała nową suknię ( i czy wiadomo jak wyglądała poprzednia). Konserwator przedstawi powody, dla których zdecydowano się na zmianę ram przy obrazach. Praca przy wizerunkach skłoniła wykonawców do bliższego zainteresowania się sportretowanymi osobami. Podczas wykładu zostaną scharakteryzowane kobiety z wizerunków: Aniela Febronii z Koniecpolskich, Konstancja Krystyna z Komorowskich i Maria Anna de la Grange d’ Arquien. Porównując inne wizerunki omawianych kobiet będzie można zastanowić się nad prawidłowością identyfikacji sportretowanych.


Spotkanie poprowadzi Małgorzata Misztal, główny konserwator MNKi

 

niedziela, 12 stycznia 2020 r., Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, wstęp wolny

 

 

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących otwarciu po remoncie Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 

FE_POIS

Muzeum Narodowe w Kielcach jest beneficjentem projektu pn. Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Powrót