Aktualności

Praca w Muzeum

Dyrekcja Muzeum Narodowego w Kielcach przyjmie do pracy na umowę zlecenie studentów do obsługi ruchu turystycznego:

 

 

 

 

 

Wymagania:

  • studenci studiów wyższych,
  • preferowane studia humanistyczne (kierunki: historia, filologia),
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, komunikatywność,
  • łatwość w przyswajaniu wiedzy,
  • znajomość obsługi komputera,
  • dyspozycyjność (praca również w weekendy i święta).

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny i życiorys (CV),
  • oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk.

Liczba wolnych miejsc:

  • 7 osób

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2016 roku osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Muzeum Narodowe w Kielcach

Plac Zamkowy 1

25-010 Kielce

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Kontakt telefoniczny: 41 34-440-14 wewn. 211

foto: ClkerFreeVectorImages

 


Powrót