Aktualności

Historia i konstrukcja zbroi husarskiej

31.07

Muzeum Narodowe w Kielcach zaprasza 31 lipca 2016 roku o godz. 12 do Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich na wykład: Historia i konstrukcja zbroi husarskiej.

Wystąpienie ma za zadanie przybliżyć pochodzenie, rozwój i typy uzbrojenia ochronnego używanego przez polską husarię w XVI i XVII wieku. Zmiany zachodzące w budowie zbroi zostaną omówione w odniesieniu do materiału ikonograficznego z epoki oraz zdjęć zachowanych egzemplarzy muzealnych. Przedstawione źródła posłużą do wskazania zagranicznych inspiracji występujących w zbrojach husarskich oraz motywów typowo polskich, przejawiających się w zdobnictwie i konstrukcji. Ponadto w tym kontekście zaprezentowane zostaną kirys oraz kapalin z kolekcji militariów Muzeum Narodowego w Kielcach.

Wykład poprowadzi Michał Biłejszys z Działu Historii.

Wstęp wolny

Foto: Kirys zbroi husarskiej (napierśnik i naplecznik)
2. poł. XVI w. Polska
żelazo, mosiądz, skóra


Powrót