Aktualności

MNKi w czasach pandemii

Pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na zwiedzających, jak również na samą instytucję. Muzeum Narodowe w Kielcach podjęło szereg działań mających na celu usprawnienie dostępu do oferty.

Aby dowiedzieć się, jak odbiorcy ocenili nasze starania oraz skuteczność podejmowanych inicjatyw zostały przeprowadzone badania ilościowo-jakościowe, których wyniki prezentujemy poniżej. Przygotowaliśmy ankietę „Muzeum w czasach pandemii” z pytaniami zamkniętymi oraz otwartymi CAWI, którą w formie fizycznej zwiedzający mogli również wypełnić w oddziałach pomiędzy okresami zamknięcia. Analizie zostały poddane statystyki odwiedzin na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz frekwencja w oddziałach w czasie ponownego otwarcia Muzeum dla zwiedzających. Analizując potrzeby odbiorców oferty Muzeum Narodowego w Kielcach oraz stopień jej dostępności, przy okazji podjęliśmy próbę odpowiedzi m.in. na pytania, czy spacer wirtualny może zrekompensować wizytę w Muzeum i czy sztuka może stanowić ukojenie w czasie pandemii.

 

MNKi w czasach pandemii - raport z badań

 


Powrót