Aktualności

Stypendium im. Andrzeja Radka

Już trzydziesty czwarty raz istniejące przy kieleckim Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego Towarzystwo im. S. Żeromskiego przyznało stypendia - nagrody imienia literackiej postaci Andrzeja Radka. 

Dzięki olbrzymiemu wsparciu wielu osób i instytucji - których otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka jest godna najwyższych laurów - co roku udaje się nam wyrównywać szanse pochodzących z niewielkich miejscowości młodych ludzi, nagradzać ich za determinację, konsekwencję w pokonywaniu rozlicznych trudności oraz upór w dążeniu do wybranego celu – edukacji.

W tym roku ze względu na sytuację w kraju związaną z pandemią COVID-19 i wynikających stąd obostrzeń, Laureaci odbierali swe nagrody indywidualnie, bez obecności gości, nauczycieli, opiekunów. 

Drodzy Laureaci gratulujemy Wam;  cieszymy się, że spełniacie pokładane w Was nadzieje, że realizujecie swe marzenia, że nadajecie sens naszej społecznej pracy.

 

Członkowie Towarzystwa im. Stefana Żeromskiego

 

stypendium im. Andrzeja Radka

 

 


 

 


Powrót