Aktualności

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz. 10Aktualnie mają miejsce prace wykończeniowe (układanie płytek, zabudowa płytami kartonowo –gipsowymi ) oraz konstrukcyjno – żelbetowe na ostatnim odcinku korytarza podziemnego przy frontowej części kolegiaty. Przeprowadzane są również prace izolacyjne na stropach w części wschodniej korytarza, instalacyjne: wentylacji, klimatyzacji, wodno– kanalizacyjne, elektryczne i konserwatorskie w pawilonie i w podziemiach bazyliki. Zakończono polowe badania archeologiczne.

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

projektLogo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego


Powrót