Aktualności

Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie

Na obszarze Krymu w okresie sarmackim (II w. przed Chr. – IV w. po Chr.) biżuteria reprezentowana jest przez szeroki wachlarz form, które w większości przypadków nie doczekały się opracowania. Mowa tutaj przede wszystkim o kolczykach, bransoletach, pierścionkach i obrączkach pochodzących ze stanowisk wiązanych z kulturą późnoscytyjską i sarmacką. Beata Polit, kierownik Działu Archeologii, w ramach realizowanego projektu pt. Biżuteria późnoscytyjska i sarmacka na Krymie – przemiany typologiczno-chronologiczne finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, podjęła się zadania opracowania tego materiału.

Celem badań jest wszechstronne omówienie szerokiej problematyki związanej z biżuterią kultury późnoscytyjskiej i sarmackiej na obszarze Półwyspu Krymskiego. W pierwszej kolejności należy do niej kwestia podziału typologicznego precjozów, określenie ich chronologii oraz jeśli jest to możliwe podjęcie próby ustalenia ich proweniencji. W miarę możliwości zostaną również zaprezentowane widoczne przemiany typologiczno-chronologiczne, a także rozważania dotyczące występowania ozdób ciała w obiektach funeralnych z uwzględnieniem ich lokalizacji w stosunku do zmarłego.

Wyniki projektu o nr 2014/13/N/HS3/04575 zostaną opublikowane w obszernej monografii, która ukaże się jeszcze w tym roku.

 


Powrót