Aktualności

Wernisaż wystawy w ogrodzie włoskim

26.06 , 15:00

26 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 w ogrodzie włoskim odbędzie się wernisaż wystawy i prezentacja albumu Andrzeja Ziółkowskiego The Inward Moment. Człowiek wobec sacrum w ramach Festiwalu Duchowość - Rekapitulacje. Wystawa będzie dostępna w ogrodzie do 25 lipca 2021 r.

 

 

 

W dobie kryzysu wszystkich systemów religijnych, odchodzenia od formalnych systemów religijnych, prywatyzacji wiary jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowania duchowością. Spowodowane jest to niepewnością, niepokojem o przyszłość, poczuciem zagrożenia. Istnieje zatem potrzeba tworzenia okazji do spotkania ludzi pochodzących z różnych tradycji religijnych i kulturowych, poszukujących odpowiedzi na pytania o najważniejsze sprawy egzystencji ludzkiej o sens, wartości, o sposoby życia. Taką okazją jest Festiwal Duchowość-Rekapitulacje organizowany przez Fundację Fratelli Tutti i Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy wsparciu Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

Więcej informacji:

 

PLAN FESTIWALU

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Na spotkania w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie www.jankarski.org.pl. Uczestnicy spotkań zobowiązani są do zakrywaniaust i nosa.

 

 Organizator:

 Karski

Powrót